Bielsk Podlaski - informacje


25.044
mieszkańców Bielska Podlaskiego
11.968
mężczyzn
13.076
kobiet

3.458
w wieku przedprodukcyjnym

15.692
w wieku produkcyjnym

5.894
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

89
zawarto małżeństw

212
urodzeń

321
zgonów

-109
przyrost naturalny
miasto Bielsk Podlaski
dochody

132.811.936
wydatki

147.979.632
struktura wydatków Bielska Podlaskiego

116.353
0,079%
Rolnictwo i łowiectwo

12.176.833
8,229%
Transport i łączność

9.247.222
6,249%
Administracja publiczna

419.855
0,284%
Gospodarka mieszkaniowa

146.384
0,099%
Działalność usługowa

145.673
0,098%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

74.546
0,050%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

524.046
0,354%
Obsługa długu publicznego

224.976
0,152%
Różne rozliczenia

40.442.728
27,330%
Oświata i wychowanie

1.115.046
0,754%
Ochrona zdrowia

7.543.608
5,098%
Pomoc społeczna

26.595
0,018%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.176.786
0,795%
Edukacyjna opieka wychowawcza

22.117.304
14,946%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.930.526
10,090%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.241.925
2,191%
Kultura fizyczna i sport

34.309.228
23,185%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-08-09 18:12
REKLAMA
pogoda Bielsk Podlaski
20.9°C
wschód słońca: 04:59
zachód słońca: 20:06
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bielsku Podlaskim

kiedy
2022-09-22 19:00
miejsce
Bielski Dom Kultury, Bielsk...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-22 19:00
miejsce
Bielski Dom Kultury, Bielsk...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-30 19:00
miejsce
Bielski Dom Kultury, Bielsk...
wstęp biletowany
kiedy
2022-11-26 15:00
miejsce
Bielski Dom Kultury, Bielsk...
wstęp biletowany